Nhận tin từ LIN


Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Khác;

Tòa nhà Pax Sky, 159C Đề Thám, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

02838296238

contact@hpdf.vn

Tên cơ hội tình nguyện:
Hỗ trợ Sáng kiến Màu cam 2018
Ngày hết hạn:
Đã kết thúc
Chuyên môn yêu cầu:
Kỹ năng khác;
Mô tả công việc:
Yêu cầu của công việc:
Địa điểm làm việc:
Tp. Hồ Chí Minh
Số tiếng mỗi tuần:
5 đến 15
Thời gian làm việc:
Quyền lợi:
Cách tham gia:
Email liên hệ:

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký