Nhận tin từ LIN


Việt Nam Sạch và Xanh

Giáo dục; Môi trường & Thiên nhiên;

101/66/26 Lê Văn Lương, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP. HCM

01689900921 - Mr. Tuệ

info@vietnamsachvaxanh.org

Tên cơ hội tình nguyện:
Thiết kế cho Sự kiện Cộng đồng (Community events)
Ngày hết hạn:
Đã kết thúc
Chuyên môn yêu cầu:
Sáng tạo và nghệ thuật
Mô tả công việc:
Yêu cầu của công việc:
Địa điểm làm việc:
Tp. Hồ Chí Minh
Số tiếng mỗi tuần:
6 tháng, 8h/tuần
Quyền lợi:
Cách tham gia:

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...