Nhận tin từ LIN


Việt Nam Sạch và Xanh

Giáo dục; Môi trường & Thiên nhiên;

101/66/26 Lê Văn Lương, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP. HCM

01689900921 - Mr. Tuệ

info@vietnamsachvaxanh.org

Tên cơ hội tình nguyện:
Tài chính cho tổ chức
Ngày hết hạn:
Đã kết thúc
Chuyên môn yêu cầu:
Tài chính và Quản trị;
Mô tả công việc:
Yêu cầu của công việc:
Địa điểm làm việc:
Tp. Hồ Chí Minh
Số tiếng mỗi tuần:
6 tháng, 8h/tuần
Thời gian làm việc:
Quyền lợi:
Cách tham gia:
Email liên hệ:

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký