Nhận tin từ LIN


Việt Nam Sạch và Xanh

Giáo dục; Môi trường & Thiên nhiên;

101/66/26 Lê Văn Lương, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP. HCM

01689900921 - Mr. Tuệ

info@vietnamsachvaxanh.org

Tên cơ hội tình nguyện:
Dự án BIỆT ĐỘI RÙA XANH
Ngày hết hạn:
Đã kết thúc
Chuyên môn yêu cầu:
Giáo dục và Đào tạo;
Mô tả công việc:
Yêu cầu của công việc:
Địa điểm làm việc:
Tp. Hồ Chí Minh
Số tiếng mỗi tuần:
Min 2 tháng, 8h/tuần
Thời gian làm việc:
Quyền lợi:
Cách tham gia:
Email liên hệ:

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...