Nhận tin từ LIN


MỘC KHOE SẮC

Giáo dục; Lĩnh vực phụ nữ;

462/a10 Ba Tháng Hai. P12. Quận 10

0984966491

sanong201191@gmail.com

Tên cơ hội tình nguyện:
Chuyến xe #loveyourself đến 21 tỉnh thành - Mộc khoe sắc
Ngày hết hạn:
Đã kết thúc
Chuyên môn yêu cầu:
Văn hóa và Nghệ thuật;
Mô tả công việc:
Yêu cầu của công việc:
Địa điểm làm việc:
Tp. Hồ Chí Minh
Số tiếng mỗi tuần:
3 giờ
Thời gian làm việc:
Quyền lợi:
Cách tham gia:
Email liên hệ:

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký