Nhận tin từ LIN


Dự Án Giáo Dục Núi Tượng

Giáo dục;

40, tổ 1, Ap 6B, Nui Tượng, Tân Phú, Đồng Nai

0978899185

nuituongedu@gmail.com

Tên cơ hội tình nguyện:
Education Coordinator
Ngày hết hạn:
Đã kết thúc
Chuyên môn yêu cầu:
Giáo dục và Đào tạo;
Mô tả công việc:
Yêu cầu của công việc:
Địa điểm làm việc:
Đồng Nai
Số tiếng mỗi tuần:
1 Thực tập viên làm toàn thời gian, ít nhất làm 6 tháng
Thời gian làm việc:
Quyền lợi:
Cách tham gia:
Email liên hệ:

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký