Nhận tin từ LIN


Teach For Vietnam

Giáo dục;

216 Phạm Thái Bường, P. Tân Phong, Q. 7, TP. HCM

028 6656 5044

development@teachforvietnam.org

Tên cơ hội tình nguyện:
CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG ĐẠI SỨ CAMPAIGN LEADER 2017
Ngày hết hạn:
Đã kết thúc
Chuyên môn yêu cầu:
Marketing và Truyền thông
Mô tả công việc:
Yêu cầu của công việc:
Địa điểm làm việc:
Tp. Hồ Chí Minh
Số tiếng mỗi tuần:
A university student on campus/An employee of any kinds of corporate at the time of application and during the year in role (in Vietnam or overseas). Commitment of at least 5 hours a week; the hours you work are flexible so you can fit the role around your studies and your works. Compulsory attendance at training events (details to be updated).
Quyền lợi:
Cách tham gia:

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...