Nhận tin từ LIN


Self-Help VietNam

Giáo dục; Lĩnh vực khuyết tật; Lĩnh vực phụ nữ; Lĩnh vực trẻ em; Phát triển Cộng đồng; Phát triển kinh tế;

304/86 Trường Chinh, Phường 13, Q.Tân Bình, TPHCM

0902309126

lienhe@self-help.com.vn

Tên cơ hội tình nguyện:
Triển khai dự án vi tín dụng Self-Help cho 10 gia đình tại xã Yayun, tỉnh Gia Lai
Ngày hết hạn:
Đã kết thúc
Chuyên môn yêu cầu:
Gây quỹ;
Mô tả công việc:
Yêu cầu của công việc:
Địa điểm làm việc:
Tp. Hồ Chí Minh
Số tiếng mỗi tuần:
4
Thời gian làm việc:
Quyền lợi:
Cách tham gia:
Email liên hệ:

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký