Nhận tin từ LIN


Trung tâm nghiên cứu và phát triển giáo dục Trust&Love

Giáo dục;

896A Tạ Quang Bưủ, Phường 5, Quận 8, TPHCM

0909572100

swtranminh@gmail.com

Tên cơ hội tình nguyện:
Dạy tiếng anh cho trẻ em nghèo
Ngày hết hạn:
Đã kết thúc
Chuyên môn yêu cầu:
Giáo dục và Đào tạo;
Mô tả công việc:
Yêu cầu của công việc:
Địa điểm làm việc:
Tp. Hồ Chí Minh
Số tiếng mỗi tuần:
2 giờ một tuần
Thời gian làm việc:
Quyền lợi:
Cách tham gia:
Email liên hệ:

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...