Nhận tin từ LIN


Zó Project

Lĩnh vực phụ nữ; Môi trường & Thiên nhiên; Nghệ thuật, Văn hóa & Nhân văn; Phát triển Cộng đồng;

27 railway (5A alley - Tran Phu street), Hoan Kiem, Hanoi

01666602928

zoproject.info@gmail.com

Tên cơ hội tình nguyện:
Sale & Marketing
Ngày hết hạn:
Đã kết thúc
Chuyên môn yêu cầu:
Truyền thông;
Mô tả công việc:
Yêu cầu của công việc:
Địa điểm làm việc:
Hà Nội
Số tiếng mỗi tuần:
35h/week
Thời gian làm việc:
Quyền lợi:
Cách tham gia:
Email liên hệ:

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký