Nhận tin từ LIN


Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam

Giáo dục; Lĩnh vực phụ nữ; Phát triển Cộng đồng; Y tế sức khỏe;

Lầu 1, số 6 Lê Văn Miến, Thảo Điền, quận 2

096 192 43 00

pinkteam@bcnv.org.vn

Tên cơ hội tình nguyện:
GRAPHIC DESIGN
Ngày hết hạn:
Đã kết thúc
Chuyên môn yêu cầu:
Văn hóa và Nghệ thuật;
Mô tả công việc:
Yêu cầu của công việc:
Địa điểm làm việc:
Tp. Hồ Chí Minh
Số tiếng mỗi tuần:
15
Thời gian làm việc:
Quyền lợi:
Cách tham gia:
Email liên hệ:

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký