Nhận tin từ LIN


Open Group

Cứu trợ nhân đạo; Giới tính; Phát triển Cộng đồng; Quyền con người; Khác;

202/47/18 Phạm Văn Hai, Phường 5, Q Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

0932109113

admin@openvn.org

Tên cơ hội tình nguyện:
Thiết kế website bán hàng gây quỹ hoạt động
Ngày hết hạn:
Đã kết thúc
Chuyên môn yêu cầu:
Mô tả công việc:
Yêu cầu của công việc:
Địa điểm làm việc:
Tp. Hồ Chí Minh
Số tiếng mỗi tuần:
Không giới hạn
Thời gian làm việc:
Quyền lợi:
Cách tham gia:
Email liên hệ:

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...