Nhận tin từ LIN


The Learn and Play Camp

Giáo dục; Lĩnh vực trẻ em; Môi trường & Thiên nhiên;

25h1 khu đô thị yên hoà Cầu Giấy, Hà Nội

0988454440;0967178984;

the.lap.camp@gmail.com

Tên cơ hội tình nguyện:
Dự án “CÙNG EM ĐẾN TRƯỜNG” đang cần tuyển CTV
Ngày hết hạn:
Đã kết thúc
Chuyên môn yêu cầu:
Truyền thông;
Mô tả công việc:
Yêu cầu của công việc:
Địa điểm làm việc:
Hà Nội
Số tiếng mỗi tuần:
20-35H
Thời gian làm việc:
Quyền lợi:
Cách tham gia:
Email liên hệ:

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký