Nhận tin từ LIN


Education Mission Charity

Giáo dục; Phát triển Cộng đồng;

Tổ 1, Tân phú trung, Củ chi, TP.HCM

0946277523

etcvnmission@gmail.com

Tên cơ hội tình nguyện:
GV TIẾNG ANH TÌNH NGUYỆN
Ngày hết hạn:
Đã kết thúc
Chuyên môn yêu cầu:
Huấn luyện và giảng dạy
Mô tả công việc:
Yêu cầu của công việc:
Địa điểm làm việc:
Tp. Hồ Chí Minh
Số tiếng mỗi tuần:
10-15
Quyền lợi:
Cách tham gia:

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...