Nhận tin từ LIN


Nhóm Nụ Cười - Bạn Thầy Hùng

Giáo dục; Giải trí; Lĩnh vực trẻ em;

96/10 Đường D1, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

090 399 9111

info@smilegroupvn.org

Tên cơ hội tình nguyện:
Dạy học và vui chơi với trẻ
Ngày hết hạn:
Đã kết thúc
Chuyên môn yêu cầu:
Huấn luyện và giảng dạy
Mô tả công việc:
Yêu cầu của công việc:
Địa điểm làm việc:
Tp. Hồ Chí Minh
Số tiếng mỗi tuần:
4-6
Quyền lợi:
Cách tham gia:

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...