Nhận tin từ LIN


Trung Tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm Thính (CED)

Giáo dục; Lĩnh vực khuyết tật; Lĩnh vực trẻ em; Phát triển Cộng đồng;

96/14A Duy Tân, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

84-8 6683 7494

info@trungtamkhiemthinh.org

Tên cơ hội tình nguyện:
CED CẦN TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN DẠY TIẾNG ANH
Ngày hết hạn:
Đã kết thúc
Chuyên môn yêu cầu:
Ngoại ngữ;
Mô tả công việc:
Yêu cầu của công việc:
Địa điểm làm việc:
Tp. Hồ Chí Minh
Số tiếng mỗi tuần:
6H
Thời gian làm việc:
Quyền lợi:
Cách tham gia:
Email liên hệ:

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký