Nhận tin từ LIN


CHI HỘI BẢO TRỢ TRẺ MỒ CÔI KHÁNH HỘI

Giáo dục; Lĩnh vực trẻ em; Phát triển Cộng đồng; Y tế sức khỏe;

209/77B Tôn Thất Thuyết, Phường 3, Quận 4

028 39415304

ttmocoikh@gmail.com

Tên cơ hội tình nguyện:
THIẾT KẾ TỜ RƠI
Ngày hết hạn:
Đã kết thúc
Chuyên môn yêu cầu:
Văn hóa và Nghệ thuật;
Mô tả công việc:
Yêu cầu của công việc:
Địa điểm làm việc:
Tp. Hồ Chí Minh
Số tiếng mỗi tuần:
Linh hoạt
Thời gian làm việc:
Quyền lợi:
Cách tham gia:
Email liên hệ:

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...