Nhận tin từ LIN


Câu lạc bộ Học thuật Lan Tỏa

Giáo dục; Nghệ thuật, Văn hóa & Nhân văn; Phát triển Cộng đồng; Quyền con người;

630 Nguyễn Duy, Phường 12, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

(+84) 168 882 1904

spreadout220214@gmail.com

Tên cơ hội tình nguyện:
[Clb Học thuật Lan Tỏa] Tuyển Diễn Giả cho các chương trình học thuật
Ngày hết hạn:
Đã kết thúc
Chuyên môn yêu cầu:
Giáo dục và Đào tạo;
Mô tả công việc:
Yêu cầu của công việc:
Địa điểm làm việc:
Tp. Hồ Chí Minh
Số tiếng mỗi tuần:
10h
Thời gian làm việc:
Quyền lợi:
Cách tham gia:
Email liên hệ:

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký