Nhận tin từ LIN


Open Group

Cứu trợ nhân đạo; Giới tính; Phát triển Cộng đồng; Quyền con người; Khác;

202/47/18 Phạm Văn Hai, Phường 5, Q Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

0932109113

admin@openvn.org

Tên cơ hội tình nguyện:
Phiên dịch sang tiếng Anh thông tin của Open Group
Ngày hết hạn:
Đã kết thúc
Chuyên môn yêu cầu:
Ngoại ngữ;
Mô tả công việc:
Yêu cầu của công việc:
Địa điểm làm việc:
Tp. Hồ Chí Minh
Số tiếng mỗi tuần:
Thời gian rảnh rỗi
Thời gian làm việc:
Quyền lợi:
Cách tham gia:
Email liên hệ:

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký