Nhận tin từ LIN


Dưới bóng cây

Giáo dục; Lĩnh vực trẻ em;

Nguyễn Cửu Phú, quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh

0984043891

contact@duoibongcay.org

Tên cơ hội tình nguyện:
Lập trình/Cài đặt hệ thống dụng quản lý thư viện
Ngày hết hạn:
Đã kết thúc
Chuyên môn yêu cầu:
Kỹ thuật, Công nghệ và Thông tin;
Mô tả công việc:
Yêu cầu của công việc:
Địa điểm làm việc:
Tp. Hồ Chí Minh
Số tiếng mỗi tuần:
(Trung bình) 3-4 giờ x 8 tuần
Thời gian làm việc:
Quyền lợi:
Cách tham gia:
Email liên hệ:

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký