Nhận tin từ LIN


Tổ chức Niềm tin

Lĩnh vực khuyết tật; Lĩnh vực trẻ em;

82/1 Phong Phú P.12 quận 8 TpHCM

39501503 hoặc 0938060966

nhomhotrotrekhuyettat@gmail.com

Tên cơ hội tình nguyện:
Quản lý trang web concothe.org.vn
Ngày hết hạn:
Đã kết thúc
Chuyên môn yêu cầu:
Kỹ thuật, Công nghệ và Thông tin;
Mô tả công việc:
Yêu cầu của công việc:
Địa điểm làm việc:
Tp. Hồ Chí Minh
Số tiếng mỗi tuần:
2-3 giở trong 1 tháng
Thời gian làm việc:
Quyền lợi:
Cách tham gia:
Email liên hệ:

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...