Nhận tin từ LIN


Tổ chức Niềm tin

Lĩnh vực khuyết tật; Lĩnh vực trẻ em;

82/1 Phong Phú P.12 quận 8 TpHCM

0938060966

tochucniemtin@gmail.com

Tên cơ hội tình nguyện:
Giáo viên giảng dạy trẻ khuyết tật
Ngày hết hạn:
Đã kết thúc
Chuyên môn yêu cầu:
Giáo dục và Đào tạo;
Mô tả công việc:
Yêu cầu của công việc:
Địa điểm làm việc:
Tp. Hồ Chí Minh
Số tiếng mỗi tuần:
Thời gian làm việc 6 giờ trong tuần
Thời gian làm việc:
Quyền lợi:
Cách tham gia:
Email liên hệ:

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký