Nhận tin từ LIN


Mạng Xã hội Sống Xanh (SốngXanh.vn)

Môi trường & Thiên nhiên;

180/47 Nguyen Huu Canh, Ward 22, Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City

0902778938

info@songxanh.vn

Tên cơ hội tình nguyện:
Tình nguyện viên cơ hữu ban điều hành
Ngày hết hạn:
Đã kết thúc
Chuyên môn yêu cầu:
Truyền thông;
Mô tả công việc:
Yêu cầu của công việc:
Địa điểm làm việc:
Tp. Hồ Chí Minh
Số tiếng mỗi tuần:
Tối đa 7h/tuần
Thời gian làm việc:
Quyền lợi:
Cách tham gia:
Email liên hệ:

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...