Nhận tin từ LIN


Đồng Hành Ước Mơ

Giáo dục; Lĩnh vực khuyết tật; Lĩnh vực trẻ em;

Văn phòng Vườn Ươm Phi Lợi Nhuận, 180/47 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh District, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 1273 999 701

donghanhuocmo@gmail.com

Tên cơ hội tình nguyện:
Trợ lý dự án
Ngày hết hạn:
Đã kết thúc
Chuyên môn yêu cầu:
Quản lý dự án
Mô tả công việc:
Yêu cầu của công việc:
Địa điểm làm việc:
Tp. Hồ Chí Minh
Số tiếng mỗi tuần:
20
Quyền lợi:
Cách tham gia:

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...