Nhận tin từ LIN


Cơ hội tình nguyện

Nền tảng kết nối những cá nhân có chuyên môn với những tổ chức phi lợi nhuận đang tìm kiếm tình nguyện viên.

Lọc

Cách thức tham gia
Đăng ký tài khoản Người góp sức

Để nhận được thông báo về các cơ hội tình nguyện phù hợp với chuyên môn và mối quan tâm của bạn.

Tìm kiếm cơ hội tình nguyện

Tìm kiếm các tổ chức mà bạn quan tâm hoặc các cơ hội tình nguyện theo chuyên môn hoặc địa điểm.

Liên hệ tổ chức

Đăng ký tình nguyện theo hướng dẫn của tổ chức, hoặc bấm vào nút Liên hệ để bày tỏ sự quan tâm của bạn.

Tham gia tình nguyện

Bắt đầu hành động để tạo thay đổi nào!

Xây dựng Mạng lưới hỗ trợ người thân, bạn bè thay đổi niềm tin tiêu cực

Còn 123 ngày

Quả Cầu

Chuyên môn: Truyền thông; Phát triển tổ chức / dự án; Sức khỏe / Y tế;

(Test)

Đã kết thúc

Little Roses Foundation

Chuyên môn: Kỹ năng khác;

Tình nguyện viên chuyên môn: Nhân sự, Đối Ngoại, Truyền thông, Thiết kế, Nội dung

Đã kết thúc

Interpersonal Competence for Vietnamese Youth

Chuyên môn: Giáo dục và Đào tạo; Truyền thông; Quản lý nhân sự;

Thành viên ban truyền thông

Đã kết thúc

HAN Foundation - Quỹ Đại Sứ Hạnh Phúc

Chuyên môn: Truyền thông;

Sách và Hành động tuyển thành viên gen 16.2

Đã kết thúc

Sách và Hành động

Chuyên môn: Giáo dục và Đào tạo; Truyền thông; Quản lý nhân sự;

Tuổi Trẻ Toàn Cầu

Đã kết thúc

OBNDAYE Academy

Chuyên môn: Kỹ thuật, Công nghệ và Thông tin; Giáo dục và Đào tạo; Kỹ năng khác;

CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG FULL-TIME

Đã kết thúc

Australia Social Impact Foundation (ASIF)

Chuyên môn: Truyền thông;

Tuyển Cộng Tác Viên Gen 3 YNet - Youth Climate Action Network

Đã kết thúc

Mạng lưới Thanh niên Hành động vì Khí hậu - YNet

Chuyên môn: Truyền thông; Phát triển tổ chức / dự án; Tài chính và Quản trị;

Mái âm tình thương mỗi tháng

Đã kết thúc

Đội Công tác xã hội Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Chuyên môn: Giáo dục và Đào tạo; Phát triển tổ chức / dự án; Sức khỏe / Y tế;

THỰC TÂP SINH TRUYỀN THÔNG NỘI DUNG TIẾNG ANH

Đã kết thúc

Australia Social Impact Foundation (ASIF)

Chuyên môn: Giáo dục và Đào tạo; Truyền thông; Ngoại ngữ;

[The Colour Station] Dự Án The Color Station Tuyển Thành Viên Gen 2

Đã kết thúc

THE COLOR STATION

Chuyên môn: Phát triển tổ chức / dự án;

TRỢ LÝ BAN GIÁM ĐỐC

Đã kết thúc

Australia Social Impact Foundation (ASIF)

Chuyên môn: Giáo dục và Đào tạo; Ngoại ngữ; Phát triển tổ chức / dự án;

[THE COLOR STATION] TUYỂN THÀNH VIÊN GEN 2 BAN BIÊN TẬP - HIỆU ĐÍNH

Đã kết thúc

THE COLOR STATION

Chuyên môn: Truyền thông;

[THE COLOR STATION] TUYỂN THÀNH VIÊN GEN 2 BAN COMMUNICATING

Đã kết thúc

THE COLOR STATION

Chuyên môn: Truyền thông; Ngoại ngữ;

🌎 TUYỂN THÀNH VIÊN GEN 1 CREUNION 🌎

Đã kết thúc

CreUnion - Environmental Organization

Chuyên môn: Kỹ năng khác;

[HCM/offline] Dự Án The Color Station Tìm Kiếm Cộng Tác Viên Tình Nguyện [Người Mẫu-Photographer-makeup Artist] Cho Bộ Ảnh "Let Your Color Shine" Hưởng Ứng Pride Month

Đã kết thúc

THE COLOR STATION

Chuyên môn: Kỹ năng khác;

THỰC TẬP SINH TRUYỀN THÔNG

Đã kết thúc

Australia Social Impact Foundation (ASIF)

Chuyên môn: Gây quỹ; Truyền thông;

[THE COLOR STATION] TUYỂN BỔ SUNG NGƯỜI VIẾT BÀI/HIỆU ĐÍNH

Đã kết thúc

THE COLOR STATION

Chuyên môn: Truyền thông; Ngoại ngữ;

[THE COLOR STATION] TUYỂN BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN DESIGN

Đã kết thúc

THE COLOR STATION

Chuyên môn: Kỹ năng khác;

Cộng tác viên viết bài truyền thông

Đã kết thúc

Inside Out House

Chuyên môn: Truyền thông;

HCWA Tuyển TNV Tháng 03/2021

Đã kết thúc

Hội Bảo trợ trẻ em TP.HCM - HCMC Child Welfare Association

Chuyên môn: Kỹ thuật, Công nghệ và Thông tin; Gây quỹ; Truyền thông;

[THE COLOR STATION] TUYỂN BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN DESIGN

Đã kết thúc

THE COLOR STATION

Chuyên môn: Kỹ năng khác;

[THE COLOR STATION] TUYỂN THÀNH VIÊN BAN NHÂN SỰ THẾ HỆ ĐẦU TIÊN

Đã kết thúc

THE COLOR STATION

Chuyên môn: Phát triển tổ chức / dự án; Kỹ năng khác;

[THE COLOR STATION] TUYỂN THÀNH VIÊN BAN NỘI DUNG THẾ HỆ ĐẦU TIÊN

Đã kết thúc

THE COLOR STATION

Chuyên môn: Truyền thông; Phát triển tổ chức / dự án; Kỹ năng khác;

[THE COLOR STATION] TUYỂN THÀNH VIÊN BAN CHƯƠNG TRÌNH THẾ HỆ ĐẦU TIÊN

Đã kết thúc

THE COLOR STATION

Chuyên môn: Phát triển tổ chức / dự án; Kỹ năng khác;

[THE COLOR STATION] TUYỂN THÀNH VIÊN BAN TRUYỀN THÔNG THẾ HỆ ĐẦU TIÊN

Đã kết thúc

THE COLOR STATION

Chuyên môn: Kỹ thuật, Công nghệ và Thông tin; Truyền thông; Ngoại ngữ;

[THE COLOR STATION] TUYỂN THÀNH VIÊN BAN DESIGN THẾ HỆ ĐẦU TIÊN

Đã kết thúc

THE COLOR STATION

Chuyên môn: Kỹ thuật, Công nghệ và Thông tin; Truyền thông; Văn hóa và Nghệ thuật;

Tư vấn chiến lược truyền thông

Đã kết thúc

Hội Gia Đình Trẻ Bại Não Việt Nam

Chuyên môn: Gây quỹ; Truyền thông;

TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC GÂY QUỸ

Đã kết thúc

Hội Gia Đình Trẻ Bại Não Việt Nam

Chuyên môn: Gây quỹ; Truyền thông; Phát triển tổ chức / dự án;

[TOÀN QUỐC] DỰ ÁN TOFU TREE TUYỂN BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN MEDIA(THIẾT KẾ)

Đã kết thúc

TOFU TREE

Chuyên môn: Truyền thông; Kỹ năng khác;

[TPHCM] DỰ ÁN TOFU TREE TUYỂN THÀNH VIÊN BAN ĐỐI NGOẠI

Đã kết thúc

TOFU TREE

Chuyên môn: Truyền thông; Kỹ năng khác;

[TPHCM] DỰ ÁN TOFU TREE TUYỂN THÀNH VIÊN BAN CHƯƠNG TRÌNH

Đã kết thúc

TOFU TREE

Chuyên môn: Truyền thông; Phát triển tổ chức / dự án; Kỹ năng khác;

[TPHCM] DỰ ÁN TOFU TREE TUYỂN THÀNH VIÊN BAN NHÂN SỰ

Đã kết thúc

TOFU TREE

Chuyên môn: Quản lý nhân sự;

[TOÀN QUỐC] DỰ ÁN TOFU TREE TUYỂN THÀNH VIÊN BAN MEDIA

Đã kết thúc

TOFU TREE

Chuyên môn: Truyền thông; Kỹ năng khác;

[TOÀN QUỐC] DỰ ÁN TOFU TREE TUYỂN THÀNH VIÊN BAN TRUYỀN THÔNG

Đã kết thúc

TOFU TREE

Chuyên môn: Truyền thông; Ngoại ngữ;

CHUYỆN THỜI MÌNH TUYỂN THÀNH VIÊN BAN THIẾT KẾ

Đã kết thúc

Chuyện thời mình

Chuyên môn: Truyền thông; Văn hóa và Nghệ thuật; Kỹ năng khác;

CHUYỆN THỜI MÌNH TUYỂN THÀNH VIÊN BAN NỘI DUNG

Đã kết thúc

Chuyện thời mình

Chuyên môn: Phát triển tổ chức / dự án; Văn hóa và Nghệ thuật;

CHUYỆN THỜI MÌNH TUYỂN THÀNH VIÊN BAN TRUYỀN THÔNG

Đã kết thúc

Chuyện thời mình

Chuyên môn: Truyền thông; Phát triển tổ chức / dự án;

Quản lý đối tác

Đã kết thúc

empowerme ( Dự án hỗ trợ sức khỏe tâm lý mẹ đơn thân)

Chuyên môn: Quản lý nhân sự;

[HCM] Project SUGAR tuyển Ban Điều Hành nhiệm kỳ 2020 - 2021

Đã kết thúc

SUGAR Vietnam

Chuyên môn: Giáo dục và Đào tạo; Phát triển tổ chức / dự án;

[HCM] Project SUGAR tuyển Ban Điều Hành nhiệm kỳ 2020 - 2021

Đã kết thúc

SUGAR Vietnam

Chuyên môn: Giáo dục và Đào tạo; Phát triển tổ chức / dự án;

Thành Viên Hội Đồng Xét Duyệt Dự Án cho chương trình cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách – Đợt tài trợ lần 2.2020

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Chuyên môn: Giáo dục và Đào tạo; Phát triển tổ chức / dự án; Tài chính và Quản trị;

Cán bộ truyền thông

Đã kết thúc

empowerme ( Dự án hỗ trợ sức khỏe tâm lý mẹ đơn thân)

Chuyên môn: Truyền thông;

Cán bộ gây quỹ

Đã kết thúc

empowerme ( Dự án hỗ trợ sức khỏe tâm lý mẹ đơn thân)

Chuyên môn: Gây quỹ;

Vui vẻ

Đã kết thúc

LƯU LẠC HỘI

Chuyên môn: Truyền thông;

Hướng dẫn thực hiện clip, thiết kế cơ bản (backdrop, standee)

Đã kết thúc

Câu lạc bộ Kết nối Trái tim

Chuyên môn: Kỹ thuật, Công nghệ và Thông tin; Truyền thông;

Tập huấn, hướng dẫn xây dựng clip và thiết kế cơ bản

Đã kết thúc

Câu lạc bộ Kết nối Trái tim

Chuyên môn: Kỹ thuật, Công nghệ và Thông tin; Truyền thông;

Điều phối viên dự án cộng đồng

Đã kết thúc

Thư viện cộng đồng Mã Đà

Chuyên môn: Giáo dục và Đào tạo; Phát triển tổ chức / dự án; Kỹ năng khác;

GAIA TUYỂN CÁN BỘ TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG

Đã kết thúc

Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Gaia

Chuyên môn: Truyền thông;

TUYỂN THỰC TẬP SINH TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG

Đã kết thúc

Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Gaia

Chuyên môn: Truyền thông;

Tuyển Quản lý/Chủ tịch tổ chức

Đã kết thúc

School On The Boat NGO

Chuyên môn: Giáo dục và Đào tạo; Phát triển tổ chức / dự án; Quản lý nhân sự;

Thành Viên Hội Đồng Xét Duyệt Dự Án 2020

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Chuyên môn: Phát triển tổ chức / dự án;

Cộng tác viên cho Diễn đàn tình nguyện (Collaborator for LIN Volunteer Forum)

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Chuyên môn: Truyền thông; Phát triển tổ chức / dự án; Quản lý nhân sự;

COMMUNITY MOBILIZER

Đã kết thúc

LIFE PROJECT 4 YOUTH FOUNDATION INC.

Chuyên môn: Ngoại ngữ; Phát triển tổ chức / dự án; Kỹ năng khác;

Chỉnh sửa & quản lý web

Đã kết thúc

Hội Gia Đình Trẻ Bại Não Việt Nam

Chuyên môn: Kỹ thuật, Công nghệ và Thông tin;

Tuyển TNV Phiên Chợ Tết 0 Đồng 2020

Đã kết thúc

Nhóm Ngôi Trường Ước Mơ

Chuyên môn: Sức khỏe / Y tế;

Cộng Tác Viên Hỗ Trợ Chương Trình Rút Ngắn Khoảng Cách

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Chuyên môn: Truyền thông; Phát triển tổ chức / dự án; Kỹ năng khác;

TÌM TRỢ LÝ (TÌNH NGUYỆN VIÊN) CHO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN

Đã kết thúc

School On The Boat NGO

Chuyên môn: Giáo dục và Đào tạo; Phát triển tổ chức / dự án;

TÌNH NGUYỆN VIÊN CONTENT MARKETING

Đã kết thúc

She Will Be Strong

Chuyên môn: Truyền thông;

TNV phụ trách truyền thông

Đã kết thúc

ENERGIES SANS FRONTIERES Vietnam

Chuyên môn: Gây quỹ;

TÌNH NGUYỆN VIÊN ĐỒNG HÀNH CÙNG TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Chuyên môn: Gây quỹ; Phát triển tổ chức / dự án; Tài chính và Quản trị;

ĐIỀU PHỐI VIÊN GÂY QUỸ (02 người)

Đã kết thúc

FTM Vietnam Organization

Chuyên môn: Gây quỹ;

TNV Dịch thuật

Đã kết thúc

Authentic Live&Learn

Chuyên môn: Truyền thông; Ngoại ngữ;

Tình nguyện viên Phiên dịch (3 người)

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Chuyên môn: Ngoại ngữ; Kỹ năng khác;

TÌNH NGUYỆN VIÊN HẬU CẦN (2 người)

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Chuyên môn: Phát triển tổ chức / dự án; Kỹ năng khác;

TÌNH NGUYỆN VIÊN THÔNG TIN, GÂY QUỸ (2 người)

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Chuyên môn: Gây quỹ; Truyền thông; Kỹ năng khác;

TÌNH NGUYỆN VIÊN HOẠT ĐỘNG, TRIỂN LÃM (7 người)

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Chuyên môn: Truyền thông; Kỹ năng khác;

TÌNH NGUYỆN VIÊN KỸ THUẬT SỰ KIỆN (2 người)

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Chuyên môn: Kỹ thuật, Công nghệ và Thông tin;

TÌNH NGUYỆN VIÊN HƯỚNG DẪN, LỄ TÂN (4 nữ, 3 nam)

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Chuyên môn: Truyền thông; Văn hóa và Nghệ thuật; Kỹ năng khác;

TNV DẠY KỸ NĂNG TIN HỌC VĂN PHÒNG CƠ BẢN

Đã kết thúc

ENERGIES SANS FRONTIERES Vietnam

Chuyên môn: Kỹ thuật, Công nghệ và Thông tin;

TNV DẠY KỸ NĂNG TIN HỌC VĂN PHÒNG CƠ BẢN

Đã kết thúc

ENERGIES SANS FRONTIERES Vietnam

Chuyên môn: Kỹ thuật, Công nghệ và Thông tin;

THỰC TẬP SINH TRUYỀN THÔNG - CHƯƠNG TRÌNH RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH VÒNG 2/2019

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Chuyên môn: Truyền thông;

Trái tim tình nguyện Việt Nam cơ sở miền Nam

Đã kết thúc

Trái tim tình nguyện Việt Nam

Chuyên môn: Gây quỹ; Truyền thông; Quản lý nhân sự;

TUYỂN CÁN BỘ GÂY QUỸ

Đã kết thúc

Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Gaia

Chuyên môn: Gây quỹ;

Trợ lý dự án Đưa nghệ thuật tới trẻ em khiếm thị, trẻ tự kỷ và trẻ mồ côi

Đã kết thúc

Trung tâm Giáo dục Nghệ thuật Hoàng Vân

Chuyên môn: Phát triển tổ chức / dự án; Văn hóa và Nghệ thuật; Tài chính và Quản trị;

Thành Viên Hội Đồng Xét Duyệt Dự Án Vòng II/2019 (Số lượng: 26 người)

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Chuyên môn: Phát triển tổ chức / dự án;

CỘNG TÁC VIÊN PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI HỖ TRỢ THANH NIÊN HỌC NGHỀ

Đã kết thúc

The Dariu Foundation

Chuyên môn: Kỹ thuật, Công nghệ và Thông tin; Giáo dục và Đào tạo; Truyền thông;

Thiết kế trang web cho Hội thiện nguyện gia đình siêu nhân

Đã kết thúc

Hội Gia Đình Trẻ Bại Não Việt Nam

Chuyên môn: Kỹ thuật, Công nghệ và Thông tin;

khảo sát nhu cầu trẻ bại não & gia đình

Đã kết thúc

Hội Gia Đình Trẻ Bại Não Việt Nam

Chuyên môn: Truyền thông; Phát triển tổ chức / dự án; Kỹ năng khác;

Accountant Volunteer

Đã kết thúc

She Will Be Strong

Chuyên môn: Tài chính và Quản trị;

Tìm tình nguyện viên chuyên môn Kế toán

Đã kết thúc

She Will Be Strong

Chuyên môn: Tài chính và Quản trị;

Thực tập sinh truyền thông Chương trình Rút Ngắn Khoảng Cách

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Chuyên môn: Truyền thông;

Một chút gọi là (hỗ trợ thủ tục xin cấp giấy chứng nhận khuyết tật)

Đã kết thúc

Hội Gia Đình Trẻ Bại Não Việt Nam

Chuyên môn: Phát triển tổ chức / dự án; Quản lý nhân sự; Pháp luật;

XÂY CỘT DỰNG KÈO (Xây dựng bộ công cụ nâng cao năng lực cha mẹ trẻ tổn thương não)

Đã kết thúc

Hội Gia Đình Trẻ Bại Não Việt Nam

Chuyên môn: Giáo dục và Đào tạo; Sức khỏe / Y tế;

TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN NGHIÊN CỨU PHÓNG SINH ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

Đã kết thúc

Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Gaia

Chuyên môn: Giáo dục và Đào tạo;

Cần TNV tư vấn chiến lược

Đã kết thúc

Think playgrounds - Nghĩ về sân chơi trong phố

Chuyên môn: Gây quỹ; Phát triển tổ chức / dự án;

Tình nguyện viên giảng dạy tiếng Anh cho trẻ điếc

Đã kết thúc

Dự án Hear.Us.Now.

Chuyên môn: Giáo dục và Đào tạo;

Chúng ta là bạn nha

Đã kết thúc

Tổ chức Niềm tin

Chuyên môn: Kỹ năng khác;

Chúng ta là bạn nha

Đã kết thúc

Tổ chức Niềm tin

Chuyên môn: Kỹ năng khác;

ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN

Đã kết thúc

TỔ CHỨC PHỤNG SỰ CỘNG ĐỒNG ÉN PHƯƠNG NAM-SSCVO

Chuyên môn:

TÌNH NGUYỆN VIÊN HỖ TRỢ ÂM THANH (01 BẠN)

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Chuyên môn: Kỹ thuật, Công nghệ và Thông tin;

TÌNH NGUYỆN VIÊN HỖ TRỢ TRÌNH CHIẾU (03 BẠN)

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Chuyên môn: Kỹ thuật, Công nghệ và Thông tin;

TÌNH NGUYỆN VIÊN VIÊN GHI BIÊN BẢN SỰ KIỆN (03 BẠN)

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Chuyên môn: Ngoại ngữ;

TÌM CTV DỊCH THUẬT ANH - VIỆT

Đã kết thúc

FTM Vietnam Organization

Chuyên môn: Ngoại ngữ;

Tìm bạn hỗ trợ biên dịch Anh - Việt

Đã kết thúc

FTM Vietnam Organization

Chuyên môn: Ngoại ngữ;

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO - LEADERSHIP DEVELOPMENT FELLOWSHIP 2019 - 2021

Đã kết thúc

Teach For Vietnam

Chuyên môn: Giáo dục và Đào tạo;

TUYỂN THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH NHIỆM KÌ VIII 2019 - 2020

Đã kết thúc

Tổ chức Hoạt động xã hội Tương Lai Xanh (The Voluntary Organization Sky Future)

Chuyên môn: Phát triển tổ chức / dự án;

Thành Viên Hội Đồng Xét Duyệt Dự Án Vòng 1/2019 (Số lượng: 25 người)

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Chuyên môn: Kỹ năng khác;

MARKETING COORDINATOR

Đã kết thúc

Dự án Hear.Us.Now.

Chuyên môn: Truyền thông;

Academic Coordinator

Đã kết thúc

Dự án Hear.Us.Now.

Chuyên môn: Giáo dục và Đào tạo;

Trưởng dự án " Community English"

Đã kết thúc

Education for Vietnam Organic Lifestyle

Chuyên môn: Ngoại ngữ;

Đội trưởng truyền thông

Đã kết thúc

Education for Vietnam Organic Lifestyle

Chuyên môn: Truyền thông;

Trợ lý dự án

Đã kết thúc

Đồng Hành Ước Mơ

Chuyên môn:

Tổ chức Teach For Vietnam tuyển Trợ lý Giám đốc

Đã kết thúc

Teach For Vietnam

Chuyên môn: Tài chính và Quản trị;

Tham gia tình nguyện dự án dạy học Đồng Hành Ước Mơ

Đã kết thúc

Đồng Hành Ước Mơ

Chuyên môn: Giáo dục và Đào tạo;

TÌNH NGUYỆN VIÊN ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN VÒNG II/2018

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Chuyên môn: Kỹ năng khác;

Dạy học và vui chơi với trẻ

Đã kết thúc

Nhóm Nụ Cười - Bạn Thầy Hùng

Chuyên môn: Giáo dục và Đào tạo;

VIẾT NỘI DUNG CHO WEBSITE RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Chuyên môn:

THIẾT KẾ HÌNH ẢNH CHO WEBSITE RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Chuyên môn:

Tình nguyện viên quản lý và truyền thông trang web PhiLoiNhuan

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Chuyên môn: Truyền thông;

BIÊN TẬP VIÊN

Đã kết thúc

Nhà của VUI

Chuyên môn: Truyền thông;

THỰC TẬP SINH TRUYỀN THÔNG

Đã kết thúc

Nhà của VUI

Chuyên môn: Truyền thông;

Cộng tác viên

Đã kết thúc

THE GRELIGTN : Mùa 1 - Hội chứng Rối loạn tự kỷ.

Chuyên môn: Ngoại ngữ;

Khiêu vũ với trẻ bại não (CP) trên xe lăn

Đã kết thúc

Tổ chức Niềm tin

Chuyên môn: Văn hóa và Nghệ thuật;

Tuyển Mentor Cho Dự Án AP (AP Project)

Đã kết thúc

AP Organization - Always helps People, Always for People

Chuyên môn: Giáo dục và Đào tạo;

Tình nguyện viên dự án Khơi nguồn tinh hoa Văn hóa Việt

Đã kết thúc

Dự án Khơi nguồn tinh hoa văn hóa Việt

Chuyên môn: Phát triển tổ chức / dự án;

Thực tập sinh - TRỢ LÝ DỰ ÁN

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Chuyên môn:

Tình nguyện viên 20 tỉnh Bắc Nam

Đã kết thúc

MỘC KHOE SẮC

Chuyên môn: Ngoại ngữ;

Tình Nguyện Viên Thiết Kế

Đã kết thúc

Dự án Hear.Us.Now.

Chuyên môn: Văn hóa và Nghệ thuật;

TÌNH NGUYỆN VIÊN ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN VÒNG I/2018

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Chuyên môn: Kỹ năng khác;

INTERNATIONAL CIVIC ENGAGEMENT PROGRAM

Đã kết thúc

Teach For Vietnam

Chuyên môn: Truyền thông;

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG ĐẠI SỨ CAMPAIGN LEADER 2017

Đã kết thúc

Teach For Vietnam

Chuyên môn: Truyền thông;

Cộng tác viên truyền thông

Đã kết thúc

Dự án Hear.Us.Now.

Chuyên môn: Truyền thông;

Chiến dịch Marketing cho VNSX tăng độ nhận diện thương hiệu

Đã kết thúc

Việt Nam Sạch và Xanh

Chuyên môn: Văn hóa và Nghệ thuật;

Xây dựng kế hoạch phát triển nhân sự trong NGO

Đã kết thúc

Việt Nam Sạch và Xanh

Chuyên môn: Quản lý nhân sự;

Thiết kế cho Sự kiện Cộng đồng (Community events)

Đã kết thúc

Việt Nam Sạch và Xanh

Chuyên môn: Văn hóa và Nghệ thuật;

Xây dựng văn hóa xanh cho doanh nghiệp

Đã kết thúc

Việt Nam Sạch và Xanh

Chuyên môn: Phát triển tổ chức / dự án;

Sự kiện Cộng đồng (Community events)

Đã kết thúc

Việt Nam Sạch và Xanh

Chuyên môn: Phát triển tổ chức / dự án;

TNV cho Ngày Trái Đất

Đã kết thúc

Việt Nam Sạch và Xanh

Chuyên môn: Truyền thông;

Chuyến xe #loveyourself đến 21 tỉnh thành - Mộc khoe sắc

Đã kết thúc

MỘC KHOE SẮC

Chuyên môn: Văn hóa và Nghệ thuật;

Education Coordinator

Đã kết thúc

Dự Án Giáo Dục Núi Tượng

Chuyên môn: Giáo dục và Đào tạo;

Điều phối dự án

Đã kết thúc

Dự Án Giáo Dục Núi Tượng

Chuyên môn: Phát triển tổ chức / dự án;

Tham gia đóng góp tài liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu

Đã kết thúc

Trương Định VN

Chuyên môn: Kỹ thuật, Công nghệ và Thông tin;

Thực tập sinh truyền thông và tổ chức sự kiện

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Chuyên môn: Truyền thông;

Hỗ trợ Sáng kiến Màu cam 2018

Đã kết thúc

Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên môn: Kỹ năng khác;

Tài chính cho tổ chức

Đã kết thúc

Việt Nam Sạch và Xanh

Chuyên môn: Tài chính và Quản trị;

Dự án Biệt Đội Rùa Xanh

Đã kết thúc

Việt Nam Sạch và Xanh

Chuyên môn: Văn hóa và Nghệ thuật;

Dự án Biệt Đội Rùa Xanh

Đã kết thúc

Việt Nam Sạch và Xanh

Chuyên môn: Ngoại ngữ;

Dự án BIỆT ĐỘI RÙA XANH

Đã kết thúc

Việt Nam Sạch và Xanh

Chuyên môn: Giáo dục và Đào tạo;

Admin Intern

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Chuyên môn: Tài chính và Quản trị;

Dạy tiếng anh cho trẻ em nghèo

Đã kết thúc

Trung tâm nghiên cứu và phát triển giáo dục Trust&Love

Chuyên môn: Giáo dục và Đào tạo;

Sale & Marketing

Đã kết thúc

Zó Project

Chuyên môn: Truyền thông;

Kiểm toán Tài chính cho câu lạc bộ tiếng anh

Đã kết thúc

TỔ CHỨC PHỤNG SỰ CỘNG ĐỒNG ÉN PHƯƠNG NAM-SSCVO

Chuyên môn: Tài chính và Quản trị;

Thiết kế kiến trúc phong cảnh

Đã kết thúc

TỔ CHỨC PHỤNG SỰ CỘNG ĐỒNG ÉN PHƯƠNG NAM-SSCVO

Chuyên môn: Văn hóa và Nghệ thuật;

Tình nguyện viên giao tiếp tiếng Anh

Đã kết thúc

TỔ CHỨC PHỤNG SỰ CỘNG ĐỒNG ÉN PHƯƠNG NAM-SSCVO

Chuyên môn: Ngoại ngữ;

[Clb Học thuật Lan Tỏa] Tuyển Diễn Giả cho các chương trình học thuật

Đã kết thúc

Câu lạc bộ Học thuật Lan Tỏa

Chuyên môn: Giáo dục và Đào tạo;

NHÂN VIÊN TẬP SỰ PHÒNG KẾ TOÁN

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Chuyên môn: Tài chính và Quản trị;

TÌNH NGUYỆN VIÊN DỊCH THUẬT TIẾNG ANH

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Chuyên môn: Ngoại ngữ;

TNV Đánh Giá Đề Xuất Dự Án

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Chuyên môn: Phát triển tổ chức / dự án;

Triển khai dự án kết nối đầu ra cho trung tâm khuyết tật xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

Đã kết thúc

Self-Help VietNam

Chuyên môn: Truyền thông;

Triển khai dự án vi tín dụng Self-Help cho 10 gia đình tại xã Yayun, tỉnh Gia Lai

Đã kết thúc

Self-Help VietNam

Chuyên môn: Gây quỹ;

Hoàn thành bảng số

Đã kết thúc

Tổ chức Niềm tin

Chuyên môn: Kỹ thuật, Công nghệ và Thông tin;

TNV biên tập nội dung website PhiLoiNhuan.org

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Chuyên môn: Truyền thông;

Web admin: Trang web Phi Lợi Nhuận

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Chuyên môn: Kỹ thuật, Công nghệ và Thông tin;

Thiết kế website cho tổ chức ESL

Đã kết thúc

Equal Starting Line

Chuyên môn:

Dự án “CÙNG EM ĐẾN TRƯỜNG” đang cần tuyển CTV

Đã kết thúc

The Learn and Play Camp

Chuyên môn: Truyền thông;

Quản lý trang web concothe.org.vn

Đã kết thúc

Tổ chức Niềm tin

Chuyên môn: Kỹ thuật, Công nghệ và Thông tin;

Tham gia dự án dạy học lưu động

Đã kết thúc

Đồng Hành Ước Mơ

Chuyên môn: Kỹ năng khác;

Sân chơi ngõ 208 Giải Phóng, phương liệt, Hà Nội

Đã kết thúc

Think playgrounds - Nghĩ về sân chơi trong phố

Chuyên môn: Gây quỹ;

Thiết kế website bán hàng gây quỹ hoạt động

Đã kết thúc

Open Group

Chuyên môn:

Tuyển Thành Viên Ban Tổ Chức

Đã kết thúc

Tổ chức thanh niên tình nguyện Thiện Nguyện Trẻ

Chuyên môn: Phát triển tổ chức / dự án;

GV TIẾNG ANH TÌNH NGUYỆN

Đã kết thúc

Education Mission Charity

Chuyên môn: Giáo dục và Đào tạo;

Lập trình/Cài đặt hệ thống dụng quản lý thư viện

Đã kết thúc

Dưới bóng cây

Chuyên môn: Kỹ thuật, Công nghệ và Thông tin;

Giáo viên giảng dạy trẻ khuyết tật

Đã kết thúc

Tổ chức Niềm tin

Chuyên môn: Giáo dục và Đào tạo;

Giáo viên Tin học cấp 2 cho trẻ điếc

Đã kết thúc

Dự án Hear.Us.Now.

Chuyên môn: Giáo dục và Đào tạo;

GRAPHIC DESIGN

Đã kết thúc

Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam

Chuyên môn: Văn hóa và Nghệ thuật;

Truyền thông sự kiện "Ngày hội nón hồng 10/2017"

Đã kết thúc

Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam

Chuyên môn:

Tình nguyện viên- Ban giám khảo cộng đồng

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Chuyên môn: Kỹ năng khác;

THIẾT KẾ TỜ RƠI

Đã kết thúc

CHI HỘI BẢO TRỢ TRẺ MỒ CÔI KHÁNH HỘI

Chuyên môn: Văn hóa và Nghệ thuật;

Tình Nguyện Viên Truyền Thông

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Chuyên môn: Truyền thông;

Tình nguyện viên đánh giá đề xuất dự án phát triển cộng đồng

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Chuyên môn: Kỹ năng khác;

Help Viet Nam Sach va Xanh to find top teammates / Giúp Việt Nam Sạch và Xanh kiếm tìm "đồng đội"

Đã kết thúc

Việt Nam Sạch và Xanh

Chuyên môn: Quản lý nhân sự;

CED CẦN TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN DẠY TIẾNG ANH

Đã kết thúc

Trung Tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm Thính (CED)

Chuyên môn: Ngoại ngữ;

Tình nguyện viên tập huấn truyền thông cho tổ chức vào chung kết

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Chuyên môn: Truyền thông;

Tình nguyện viên cơ hữu ban điều hành

Đã kết thúc

Mạng Xã hội Sống Xanh (SốngXanh.vn)

Chuyên môn: Truyền thông;

Phiên dịch sang tiếng Anh thông tin của Open Group

Đã kết thúc

Open Group

Chuyên môn: Ngoại ngữ;

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

Trang web philoinhuan.org sẽ đóng vào ngày 15 tháng 6 năm 2023 do Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN - đơn vị quản lý trang web sẽ ngưng vận hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Sau ngày 15 tháng 6 năm 2023, bạn vẫn có thể truy cập thông tin của danh bạ các tổ chức phi lợi nhuận trên trang web linvn.org. Tuy nhiên, do đã đóng cửa hoạt động, nên từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày 15 tháng 6 năm 2023, trang web sẽ chỉ duy trì chia sẻ thông tin, tất cả các dịch vụ khác của trang web (như tính năng hỗ trợ của quản trị viên hoặc chức năng "Liên hệ với chúng tôi") sẽ không còn hoạt động.

Nếu bạn cần hỗ trợ gì thêm, hãy gửi email đến contact.linvn@gmail.com

Chân thành cảm ơn bạn đã quan tâm và ủng hộ trang web trong thời gian qua.
Trân Trọng,
Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN