Nhận tin từ LIN


Mạng lưới Thanh niên Hành động vì Khí hậu - YNet

Giáo dục; Môi trường & Thiên nhiên; Phát triển Cộng đồng; Quyền con người;

304 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, việt Nam

0844553520

bandoingoai.ynet@gmail.com

Dự án:
Giả lập Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc - MOCK COP26 cho thanh niên Việt Nam
Thời hạn nhận tài trợ:
23/04/2021
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: 50.000.000 VNĐ
Hiện vật: Vé để các đại biểu di chuyển đến Hà Nôi, cơ sở lưu trú, thực phẩm ở Hà Nội, các món quà cho đại biểu...
Khác: Lan tỏa thông tin về chương trình đến cộng đồng
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
Liên lạc qua mail <a href="mailto:bandoingoai.ynet@gmail.com" class="linkified">bandoingoai.ynet@gmail.com</a> hoặc sđt 0844553520 để bàn bạt chi tiết.

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký