Nhận tin từ LIN


ĐỘI TÌNH NGUYỆN KHÁT VỌNG XANH

Cứu trợ nhân đạo; Giáo dục; Lĩnh vực trẻ em;

số 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

096 805 26 86

tinhnguyenkvx@gmail.com

Dự án:
SƯỞI ẤM VÙNG CAO 2021
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: 15.000.000
Hiện vật: Quần áo cũ, sách vở tiểu học
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
Chuyển tiền đến số tài khoản: 19036462379019 - Ngân hàng Techcombank - Chi Nhánh Hoàn Kiếm, Cát Linh Chủ tài khoản: Nguyen Thi Huyen Hiện vật xin gửi đến: số 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội Liên hệ: 037.275.1917 (Nguyễn Cao Cường)

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký