Nhận tin từ LIN


THE STANDARD 101

Giải trí; Nghệ thuật, Văn hóa & Nhân văn;

TPHCM

0866819521

thestandard101.org@gmail.com

Dự án:
“KẾT - NPOs EVENT”
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: NHÀ TÀI TRỢ KIM CƯƠNG: 1500 000 VNĐ. NHÀ TÀI TRỢ VÀNG: 1000 000 VNĐ. NHÀ TÀI TRỢ BẠC: 500 000 VNĐ
Hiện vật: Scrunchies ,Tất, Gương tay, Hoa quả giả, Giấy chơi bingo, Phiếu discount,Tên vật dụng Vòng hạt cườm ,Móc khóa, Bookmark ,Giấy note
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
TÀI TRỢ QUA VÍ MOMO TÀI KHOẢN: NGUYEN NGOC MINH TAM 0347842997

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký