Nhận tin từ LIN


Xã Đoàn và Hội LHPN xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Môi trường & Thiên nhiên; Phát triển Cộng đồng;

Ấp Tân Điền, xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

0943299397

biluat104@gmail.com

Dự án:
Trạm cấp nước sạch Tân Điền
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: Tổng kinh phí: 223.310.912VND
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
chuyển khoản hoặc tiền mặt (liên hệ CEO của dự án)

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký