Nhận tin từ LIN


TRƯỜNG SẠCH

Giáo dục;

209/98 Tôn Thất Thuyết, quận 4

0931116874

truongsach@convoi.com.vn

Dự án:
TRƯỜNG SẠCH
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: 108.000đ/ học sinh/ năm. Chi phí tài trợ cho mỗi trường sẽ bằng số lượng học sinh x chi phí/ học sinh/ năm
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
chuyển khoản hoặc tiền mặt (liên hệ CEO của dự án)

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký