Nhận tin từ LIN


TRÁI ĐẤT HÌNH VUÔNG

Môi trường & Thiên nhiên;

Hà Nội

096 808 3395

traidathinhvuong2020@gmail.com

Dự án:
TRÁI ĐẤT HÌNH VUÔNG
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: Tổng cộng: 6.575.000 VNĐ
Hiện vật: Nước uống, găng tay vải, tải đựng
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
Xin vui lòng liên hệ qua sđt: 0869 321 860 hoặc qua địa chỉ email: <a href="mailto:traidathinhvuong2020@gmail.com" class="linkified">traidathinhvuong2020@gmail.com</a>

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký