Nhận tin từ LIN


Trường Tình Thương Ái Linh

Giáo dục;

119 Đường 154 P. Tân Phú, Q9

036 388 7327

tinhthuongailinh@gmail.com

Dự án:
Tiếng Anh học đường cho trẻ tiểu học
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Hiện vật: 01 máy chiếu, 09 bộ loa, bộ giáo cụ, 170 bộ giáo trình
Khác: Hỗ trợ lương giáo viên bộ môn
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
Hiện vật và hiện kim

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký