Nhận tin từ LIN


empowerme ( Dự án hỗ trợ sức khỏe tâm lý mẹ đơn thân)

Giáo dục; Lĩnh vực phụ nữ; Lĩnh vực trẻ em; Phát triển Cộng đồng; Quyền con người; Y tế sức khỏe;

Hà nội

0

empowermevn@gmail.com

Dự án:
EmpowerMe
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: 50 triệu đồng
Hiện vật: Địa điểm tổ chức workshop, đồ ăn giữa giờ
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
Các nhà tài trợ vui lòng gửi email về <a href="mailto:empowermevn@gmail.com" class="linkified">empowermevn@gmail.com</a> Xin cám ơn

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký