Nhận tin từ LIN


Nhóm từ thiện Fly To Sky

Cứu trợ nhân đạo; Cứu trợ thiên tai; Giáo dục; Lĩnh vực trẻ em; Môi trường & Thiên nhiên; Phát triển Cộng đồng; Quyền con người; Y tế sức khỏe;

145/14/4 Thống Nhất, Phường Iakring, Thành Phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

0935939446

flytoskycharity@gmail.com

Dự án:
Dự án Tủ sách Bồ câu trắng - Tủ sách miễn phí
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: Tiền: 30 triệu đồng/tủ sách
Hiện vật: Sách, Kệ sách.
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
*Dự án hiện được quản lý vận hành bởi Nhóm từ thiện Fly To Sky: - Tài khoản sau đây chỉ sử dụng duy nhất cho dự án: Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Gia Lai Stk: 0291000330815 Chủ tk: LE VAN PHUC (Tài khoản Người sáng lập) Hoặc ủng hộ qua MOMO 0935939446 Sách xin gửi về: 145/14/4 Thống Nhất, Phường Iakring, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai. ———————— 🎀Thông tin chi tiết xin liên hệ NHÓM TỪ THIỆN FLY TO SKY - FLY TO SKY CHARITY ORGANIZATION (Trực thuộc Trung Tâm Tình Nguyện Quốc Gia - VVC) 📞 Số điện thoại: 0935939446 (Phúc - Trưởng Nhóm), 0354700339 ( Phong- Phó Chủ Nhiệm) 📧 Email: <a href="mailto:flytoskycharity@gmail.com" class="linkified">flytoskycharity@gmail.com</a> 🌍 Website: <a href="http://flytoskycharity.com" class="linkified" target="_blank">flytoskycharity.com</a> 🌎 Facebook: <a href="http://www.fb.com/flytoskycharity" class="linkified" target="_blank">www.fb.com/flytoskycharity</a> 🌎 Instagram: <a href="http://www.instagram.com/flytoskycharity" class="linkified" target="_blank">www.instagram.com/flytoskycharity</a>

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký