Nhận tin từ LIN


Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Gaia

Bảo vệ động vật; Giáo dục;

63A, Nguyễn Cừ, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

+84 8 6927.6928

info@gaiavn.org

Dự án:
ỦNG HỘ TRỒNG RỪNG: GÓP 1 CÂY LÀ GÓP RỪNG BẾN EN
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: Tiền: 65.000VNĐ/ cây. Mục tiêu: 2000 cây. Tương ứng: 130.000.000VNĐ
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
✅Cách 1. Chuyển khoản vào Ngân hàng VCB, Tên TK: Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia, Số TK: 0181003514159. Nội dung: R5- Tên bạn - Lời nhắn trên khu rừng (không quá 20 ký tự) ✅ Cách 2. Qua ví momo bằng cách quét mã QR trên ảnh bằng camera để ghi nội dung: R5- Tên bạn - Lời nhắn trên khu rừng (không quá 20 ký tự). ✅ Cách 3. Chuyển vào tài khoản Paypal: <a href="mailto:gaiavn.fund@gmail.com" class="linkified">gaiavn.fund@gmail.com</a>. Nội dung: R5- Tên bạn - Lời nhắn trên khu rừng (không quá 20 ký tự). (phí Paypal là 10%)

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký