Nhận tin từ LIN


Quỹ Vì Trẻ Em VTEN

Giáo dục; Lĩnh vực trẻ em;

111/46 Bình Thành, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, TPHCM

0798.399399

vten.vn@gmail.com

Dự án:
VTEN Teaching - Lớp học miễn phí
Thời hạn nhận tài trợ:
31/12/2021
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: 500 triệu đồng/năm (từ tất cả nhà tài trợ)
Hiện vật: sách, bàn ghế học sinh, quạt, bảng, máy chiếu, laptop
Khác: nhân lực (giáo viên, chuyên gia), tài liệu (giáo trình các môn học, tài liệu về phi lợi nhuận,..)
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
Tài khoản sau đây chỉ sử dụng duy nhất cho dự án VTEN và được báo cáo thu chi định kỳ công khai. Thông tin chuyển khoản: Cong Ty TNHH Ngay Chu Nhat - 119002808034 - Vietinbank Cho Lon, TPHCM *Hoặc tài khoản cá nhân của Sáng lập & Chủ tịch Quỹ: Nguyen Tien Thanh - 19032436186010 - Techcombank Tan Binh, TPHCM

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký