Nhận tin từ LIN


Thư viện cộng đồng Mã Đà

Giáo dục;

Ấp 4, Xã Mã Đà, Huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

0909806801

vietnamvolunteerprojects@gmail.com

Dự án:
Thư viện cộng đồng Mã Đà
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: 200000000
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
Bằng hiện kim, tiền mặt hoặc chuyển khoản. Tài trợ dùng để xây dựng nhà thư viện.

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký