Nhận tin từ LIN


CLB Kỹ Năng Sống Đại học Ngoại thương( LSC FTU)

Giáo dục; Lĩnh vực trẻ em;

Phòng H103 , Đại học Ngoại thương, 91 Chùa láng, Đống Đa, Hà Nội

0968052931 (Ms. Phương)

lsc@ftu.edu.vn

Dự án:
Tết đỏ cho em
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: 45.000.000 đ
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
Nhà tài trợ vui lòng gọi điện hoặc email cho CLB trước để thỏa thuận về các quyền lợi tài trợ cũng như để CLB gửi Hồ sơ tài trợ chi tiết cho Nhà tài trợ. Sau đó tiến tới kí hợp đồng đối với các nhà tài trợ là các doanh nghiệp hoặc giấy cam kết đối với các nhà hảo tâm. Nhà tài trợ có thể tài trợ tiền mặt hoặc chuyển khoản vào STK của CLB.

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký