Nhận tin từ LIN


The 8760+ Project

Lĩnh vực trẻ em; Phát triển Cộng đồng;

Thành phố Hồ Chí Minh

0931870687

the8760plusproject@gmail.com

Dự án:
UNISOUL - YÊU TỪ TRONG RA NGOÀI
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: 6,500,000
Hiện vật: Sữa, gạo, quà bánh, quần áo
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
- Tài trợ nguồn quỹ, xin vui lòng chuyển khoản vào thông tin dưới đây: Ngân hàng: Agribank Chi nhánh Nam Hoa Số tài khoản: 6221205186144 Chủ tài khoản: Tiêu Hỷ Long  - Tài trợ hiện vật, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến dự án: Contact: Email: <a href="mailto:the8760projectplus@gmail.com" class="linkified">the8760projectplus@gmail.com</a> Facebook: <a href="http://www.facebook.com/the8760plusproject" class="linkified" target="_blank">www.facebook.com/the8760plusproject</a> Hoặc trưởng ban Nhân sự của dự án: Thế Duy - 0931870687 - <a href="mailto:ngtthduy12@gmail.com" class="linkified">ngtthduy12@gmail.com</a>

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký