Nhận tin từ LIN


CUỘC THI HÁT TIẾNG ANH - ENGLISH SINGING CONTEST IX

Giải trí;

Trường THPT Chuyên Hùng Vương

0943988034

englishsingingcontest9@gmail.com

Dự án:
CUỘC THI HÁT TIẾNG ANH - ENGLISH SINGING CONTEST 9
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: 50 000 000 VND - 20 000 000 VND
Hiện vật: các sản phẩm của công ty
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
Trao đổi và liên hệ qua mail hoặc sdt trong thông tin chương trình. Facebook: <a href="https://www.facebook.com/escix.2019/" class="linkified" target="_blank">https://www.facebook.com/escix.2019/</a> Gmail: <a href="mailto:hoangchaudo.esc9@gmail.com" class="linkified">hoangchaudo.esc9@gmail.com</a>

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký