Nhận tin từ LIN


ENERGIES SANS FRONTIERES Vietnam

Giáo dục; Phát triển Cộng đồng;

265 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

096 960 80 10

info@esf-vietnam.com

Dự án:
ĐÀO TẠO DÀI HẠN THỢ ĐIỆN DÂN DỤNG ĐỘC LẬP
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: ESF tìm kiếm các nhà tài trợ cho dự án, liên hệ với chúng tôi để thảo luận sâu hơn hình thức tài trợ
Hiện vật: ESF tìm kiếm các nhà tài trợ cho dự án, liên hệ với chúng tôi để thảo luận sâu hơn hình thức tài trợ
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
Chịu trách nhiệm gây quỹ: Mr Yann Le Tolguenec Sđt: 096 960 80 10 Email: <a href="mailto:info@esf-vietnam.com" class="linkified">info@esf-vietnam.com</a>

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký