Nhận tin từ LIN


PANELS AND ME

Giáo dục; Lĩnh vực trẻ em; Nghệ thuật, Văn hóa & Nhân văn; Phát triển Cộng đồng; Khác;

51/12 Nguyễn Phạm Tuân, quận 6

0358086326

panelsandme@gmail.com

Dự án:
PANELS AND ME
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: 30.000.000 VND
Khác: Dụng cụ + Địa điểm tổ chức + và một số thứ để chạy dự án
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
Gặp trực tiếp nếu cần thiết xem Proposal và hiểu rõ thêm dự án. Fanpage: <a href="https://www.facebook.com/Panels-and-Me-437310050181251" class="linkified" target="_blank">https://www.facebook.com/Panels-and-Me-437310050181251</a> Email: <a href="mailto:panelsandme@gmail.com" class="linkified">panelsandme@gmail.com</a> Quản lý dự án: 0358 086 326 (Ms.Nhung) Số tài khoản: 0101001232780 - Tên tài khoản: Tong Diep Linh - Ngân hàng: Vietcombank

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký