Nhận tin từ LIN


Seed for the Future

Giáo dục; Y tế sức khỏe;

Vinhomes Central Park, 208 Nguyen Canh Huu, Ho Chi Minh City

0966 306 677

Seedforthefutureweb@gmail.com

Dự án:
Seed for the Future
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: 100000000
Hiện vật: sách tiếng Anh, dụng cụ học tập, bút, sách, một số thiết bị y tế cơ bản trong nhà,...
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
Liên hệ: Ms. Helen - 0966 30 6677 Email: <a href="mailto:seedforthefutureweb@gmail.com" class="linkified">seedforthefutureweb@gmail.com</a>

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký