Nhận tin từ LIN


Trung tâm Nghiên Cứu và Truyền thông Vì sự Phát triển bền vững

Giáo dục; Lĩnh vực trẻ em; Phát triển Cộng đồng; Phát triển kinh tế;

Phòng 903, Tầng 9, Khách sạn Công Đoàn Việt Nam, 14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

02439412367

lienhe.csd@gmail.com

Dự án:
Sách trao tray
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: 30.000.000
Hiện vật: Sách cho học sinh tiểu học + Tủ sách (3 cái) + Đồ dùng học tập
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
Cách 1: Chuyển khoản vào STK của Trung tâm 1/ Tài khoản VND: Tên tài khoản : TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TRUYỀN THÔNG VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Địa chỉ công ty : Số 10 Thể Giao, Phường Lê Đại Hành, Hà Nội Số tài khoản VND : 0021000247971 Tại Ngân hàng : Vietcombank – CN Hà Nội. 2/ Tài khoản USD: Account name : Research and Communication Centre for Sustainable Development Company Address: No.10 The Giao Str, Le Dai Hanh Dist., Ha Noi, Viet Nam Account USD No.: 0021370312147 With : Vietcombank - Hanoi branch Bank SWIFTcode: BFTVVNVX 002 Bank’s Address : 11B Cat Linh, Hanoi Cách 2: Gửi hiện viện về địa chỉ Văn phòng Địa chỉ: Phòng 903, Tầng 9, Khách sạn Công Đoàn Việt Nam, 14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký