Nhận tin từ LIN


Lăn bánh ước mơ

Lĩnh vực trẻ em; Môi trường & Thiên nhiên;

Lê Hoài Nam – Chủ nhiệm Dự án 098 888 1308 – lhnamviettel@gmail.com STK: 10520040137019- LE HOAI NAM – CN techcombank chương dương

0988881308

lhnamviettel@gmail.com

Dự án:
Lăn Bánh Ước Mơ 8 - Nụ cười Raglai
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: 40000000
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
Mọi ủng hộ xin gửi về tài khoản : 10520040137019 - LE HOAI NAM - TECHCOMBANK CHUONG DUONG Chú ý: Khi gửi ghi nội dung gồm Tên + Số điện thoại + LBUM8
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...