Nhận tin từ LIN


Ban Liên Lạc Đồng hương Sinh viên Thanh Hóa Đại học Y Hà Nội

Giáo dục; Lĩnh vực trẻ em; Phát triển Cộng đồng; Y tế sức khỏe;

Trường Đại học Y Hà Nội, số 01 Tôn Thất Tùng, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội

0836060199

36ers.hmu@gmail.com

Dự án:
Mùa Hè Xanh 2019
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: 15.000.000
Hiện vật: Sách vở, đồ dùng, đồ chơi cho thiếu nhi
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
Chuyển khoản ngân hàng hoặc liên hệ với trưởng ban tổ chức: Phạm Hùng Đức ( 0836060199)

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký