Nhận tin từ LIN


The Rodzina Project

Cứu trợ nhân đạo; Lĩnh vực trẻ em;

không có

0915180173/ 096578502/ 0969139118

therodzinaproject@gmail.com

Dự án:
The Rodzina Project
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: 70 000 000 đồng
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
- Chuyển khoản (Tên tài khoản: Nguyễn Phương Mai; Số tài khoản: 108869255032; Loại tiền của tài khoản: VND; Tên ngân hàng: Vietinbank; Địa chỉ ngân hàng: số 8, đường Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội; Số/ Mã SWIFT: ICBVVNVX) - Hẹn Gặp mặt trực tiếp qua SĐT: 0915180173 hoặc 0969139118

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký