Nhận tin từ LIN


Câu Lạc Bộ Tranh biện DCD

Giáo dục;

THPT Chuyên Lương Văn Chánh

0782652000

clbtranhbiendcd@gmail.com

Dự án:
Short course Tỏa sáng
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: 20.000.000 VNĐ
Hiện vật: Tea break, Số, bút, Áo.
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
Tiền mặt hoặc Chuyển khoản qua số tài khoản: 0751000053797 Tên tài khoản: Võ Thị Minh Khuê Ngân hàng VietcomBank Nội dung: [DCD] [Tên tổ chức] [Tên người gửi] [Số tiền]

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký