Nhận tin từ LIN


Trung Tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Tâm lý - Giáo dục Vì Người Điếc (PARD Vietnam)

Giáo dục; Lĩnh vực khuyết tật; Phát triển Cộng đồng; Quyền con người;

TPHCM

+84 903 675 214

pard.vn@gmail.com

Dự án:
DEAF CAN - NGƯỜI ĐIẾC LÀM ĐƯỢC
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: 50,000,000 VND (Với mỗi 500,000 VND, một người Điếc sẽ có cơ hội tham gia khoá tập huấn giúp nâng cao nhận thức và phát triển bản thân)
Khác: Địa điểm tổ chức tập huấn
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
Vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản NGUYỄN TRẦN THUỶ TIÊN Số tài khoản: 0381000397229 Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thủ Đức Thông tin liên hệ Email: <a href="mailto:handspeak.vn@gmail.com" class="linkified">handspeak.vn@gmail.com</a> Xin cảm ơn

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký