Nhận tin từ LIN


Duende Project 2019

Nghệ thuật, Văn hóa & Nhân văn;

sồ 10, phố Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ, tp Hà Nội

0946102593

duendeprj.2019@gmail.com

Dự án:
Duende 2019
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: 50.000.000 VND
Hiện vật: trang phục sân khấu, cắt ghép, làm nhạc, hiệu ứng âm thanh
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
Nếu các đơn vị có bất kì mong muốn tài trợ nào, xin vui lòng liên hệ qua các phương thức sau đây: Sđt : 0946102593 ( phó chủ tịch - trưởng ban tài chính của dự án ) Email : <a href="mailto:duendeprj.2019@gmail.com" class="linkified">duendeprj.2019@gmail.com</a>

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký